ვაცხადებთ საახალწლო ფასდაკლების ბარათების აქციას!..

იურიდიული / საადვოკატო მომსახურების 2015 წლის 30 დეკემბრამდე დაკვეთის, ან ამავე ვებ-გვერდზე გასაყიდად გამოქვეყნებული ნებისმიერი უძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში, თქვენს მიერ ერთდროულად გადახდილ ყოველ 700 ლარზე გაიცემა "100 ლარიანი საგარანტიო ბარათი".

დაინტერესებულ პირებს უფლება ექნება, ერთი ან რამდენიმე "საგარანტიო ბარათი" წარმოადგინოს და მთელი 2016 წლის განმავლობაში მიიღოს ნებისმიერი საადვოკატო / იურიდიული მომსახურების 50%, წარმოდგენილი "საგარანტიო ბარათები"-ს ექვივალენტი თანხის გადახდის გარეშე.

100 ლარიანი საგარანტიო ბარათების შეგროვება და / ან მისი სხვა პირებისათვის გადაცემა დასაშვებია, ჩვენთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, მისი მფლობელის შეხედულების შესაბამისად.

თითოეულ ბარათზე ასახული ნომინალი, ჩვენთან ურთიერთობის ნებისმიერ ეტაპზე, 2016 წლის განმავლობაში ტოლია შესაბამისი თანხისა.

ზემოაღნიშნული შეთავაზების მიმღებ პირებს ექნება შესაძლებლობა, უძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაშიც, მიირონ იურიდიული / საადვოკატო მომსახურება 50 %-იანი ფასდაკლებით.

გისურვებთ წარმატებებს!..