ნიმუშები / რეკვიზიტები

იურიდიული კომპანია შპს PAEL Georgia გთავაზობთ, ზოგადი სტანდარტის ნიმუშებს, რომლების გამოყენებადია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მიიღებთ გადაწყვეტილებას შესაძლო სადავო საკითხის ამავე კომპანიის მუდმივმოქმედ კერძო არბიტრაჟში განხილვასთან დაკავშირებით:

საარბიტრაჟო შეთანხმების ფორმა

საარბიტრაჟო სარჩელისა და შესაგებლის ფორმა.

იურიდიული კომპანია შპს PAEL Georgia-ს მუდმივმოქმედ კერძო არბიტრაჟის საბანკო ა/ანგარიშების რეკვიზიტები არის:

გადარიცხვა ლარებში:

მიმღები ბანკი: ს.ს. „თიბისი ბანკი“, კოდით: TBCBGE22, ა/ანგარიშის N / IBAN: GE37 TB78 7513 6080 10 00 02

მიმღები ორგანიზაცია: შ.პ.ს. „PAEL Georgia“, საიდენტიფიკაციო კოდი: 401 96 27 10 დანიშნულება: საარბიტრაჟო მომსახურების გადასახადი.

თუ გსურთ გადმორიცხვა უცხოურ ვალუტაში, გთხოვთ დააჭიროთ შესაბამის ნიშნულს: > > > USD > > EUR