საბუღალტრო მომსახურება

კვალიფიციური საბუღალტრო მომსახურება
ინდივიდუალური პირობებით

ბიზნესის წარმატება დამოკიდებულია ფინანსების სწორად დაგეგმარებასა და მართვაზე, თქვენი ბიზნესის პროფესიონალურ ფინანსურ მენეჯმენტს უზრუნველყოფენ გამოცდილი ბუღალტრები, რაც არის იმის მნიშვნელოვანი  გარანტია, რომ თქვენ აირიდოთ ფინანსური ჯარიმები, რომელიც შეიძლება მეწარმე სუბიექტს დაერიცხოს საბუღალტრო საქმიანობის არასწორად და არაკვალიფიციურად წარმოებისათვის.

კანონი, რომელიც არეგულირებს ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს. 

მომსახურების ფასები

დღგ-ს გადამხდელი იურიდიული პირებისათვის:

1.1) სისტემატიური კონსულტაცია საბუღალტრო, საგადასახადო და საბაჟო საკითხებში -  500 ლარი;

1.2)  სრული საბუღალტრო მომსახურება თბილისის:
ა) ტერიტორიაზე, ბუღალტერის ადგილზე სისტემატიური მისვლით - 500 ლარიდან;
ბ) ფარგლებს გარეთ, ბუღალტერის ადგილზე სისტემატიური მისვლით - ფასი შეთანხმებით;

1.3) სრული საბუღალტრო მომსახურება თბილისის:
ა) ტერიტორიაზე, საბუღალტრო დოკუმენტაციის ჩვენს ოფისში მოწოდებით - 400 ლარიდან;
ბ) ფარგლებს გარეთ, საბუღალტრო დოკუმენტაციის ჩვენს ოფისში მოწოდებით - ფასი შეთანხმებით.

იურიდიული პირებისათვის, რომელთა წლიური ბრუნვა არ აღემატება 100 ათას ლარს, ტარიფი მცირდება 20%-ით.