კომპანიის შესახებ

იურიდიული და საბუღალტრო მომსახურების კომპანია - შპს „სითი ლოიე“ დაფუძნდა 2022 წელს. ჩვენი გუნდი შედგება კვალიფიციური იურისტებისა და ბუღალტრებისაგან. ვახორციელებთ სერვისებს სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის სფეროში, აგრეთვე, უზრუნველვყოფთ საბუღალტრო მომსახურებას სრულად.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ორიენტირებულია კორპორატიულ სერვისებზე, რომლის ძირითადი მომხმარებელი ბიზნეს ორგანიზაციებია, რომელთა კაპიტალბრუნვა წელიწადში რამდენიმე მილიონს შეადგენს.

კომპანია იურიდიულ და საბუღალტრო მომსახურებას 18 წელია ახორციელებს და ოპერირებდა სხვადასხვა საფირმო სახელწოდებით, კერძოდ:
2006 - 2010 წწ. - კ/ს „ქირია და პარტნიორები“
2006 - 2010 წწ. - შპს „კერძო მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი“
2011 - 2022 წწ. - შპს PAEL Georgia
2023 წლიდან დღემდე - შპს „სითი ლოიე“

ჩვენი პრიორიტეტებია:

სწრაფი და ეფექტური მომსახურება;
დაკვეთის მაღალპროფესიულ დონეზე შესრულება;
მომსახურეობის ხელმისაწვდომი ფასი;
ხელშეკრულების ინდივიდუალური პირობები;
დამკვეთისადმი მაქსიმალური კომფორტის შექმნა;
პროფესიული გადამზადება და დასაქმებულთათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა.

გალერეა