სტაჟირება / კარიერა

ჩვენს ინტერესს წარმოადგენს, ხელი შევუწყოდ ახალგაზრდა კადრების დასაქმებას და მათი კვალიფიკაციის გაზრდას და ამ მიზნით, პრაქტიკული ცოდნის მისაღებად, ვქმნით ყველა პირობას...

სტაჟიორს ეძლევა შესაძლებლობა:

  • მონაწილეობა მიიღოს მხოლოდ ნამდვილი საქმის წარმოებაში;
  • ჰქონდეს მუშაობისათვის საჭირო (კომფორტული საოფისე და სხვა) პირობები;
  • გამოავლინოს საკუთარი უნარჩვევები;
  • დაეუფლოს გუნდური მუშაობის უნარ - ჩვევებს...

წარმატებულ სტაჟიორებს, ყველა შემთხვევაში ვთავაზობთ დასაქმებას ჩვენს კომპანიაში !..