უპრეცედენტო სააღდგომო ფასდაკლება იურიდიულ მომსახურების დარგში!..
შ.პ.ს. "PAEL Georgia" სრულიად საქართველოსა და მართლმადიდებლურ ქრისტიანულ ერს ულოცავს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და აღნიშნულთან დაკავშირებით, აცხადებს უპრე-

ცედენტო ფასდაკლებას იურიდიული მომსახურების დარგში. კერძოდ, მ/წ-ს 5 აპრილიდან 20 აპრილის ჩათვლით, ნებისმიერი ფიზიკური პირის მიერ იურიდიული (საადვოკატო) ორდერის ფასი, განისაზღვრება მხოლოდ 100 (ასი) ლარით, ნაცვლად შ.პ.ს. "PAEL Georgia"-ს მომსახურების ფასთა კრებულით გათვალისწინებული პირველი კატეგორიის 500 ლარიანი, მე-2 კატეგორიის 800 ლარიანი და მე-3 კატეგორიის 200 ლარიანი ოდენობისა.

შ.პ.ს. "PAEL Georgia"-ს დირექტორის 04.04.2012წ-ს №12-2/6 ბრძანებით განსაზღვრული ფასდაკლება ვრცელდება ყველა კატეგორიის სისხლის სამართლის საქმეებზე, მიუხედავად იმისა ადვოკატი მომსახურებას ახროციელებს ქ. თბილისში, თუ საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე.

საადვოკატო დაცვის ორდერის სტანდარტული ფასები იხილეთ ბმულზე: www.myadvocate.ge/index.php/saadvokato/price

ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ!.. ამინ!..

 

პატივისცემით,
შ.პ.ს. "PAEL Georgia"-ს ადმინისტრაცია

 

 

.