ყველა სიახლე

City Lawyer დაგეხმარებათ მოლაპარაკებების წარმოებასა და პრობლემური საკითხების გადაჭრაში

გაქვთ რთული მოლაპარაკებები ინვესტორებთან, სხვა მომხმარებლებთან, ან სახელმწიფოსთან?

გსურთ ზეპირი შეთანხმების ასახვა ხელშეკრულებაში?

იურიული კომპანია City Lawyer დაგეხმარებათ მოლაპარაკებების წარმოებასა და პრობლემური საკითხების გადაჭრაში.

იურიდიული და საბუღალტრო მომსახურების კომპანია CityLawyer 18 წელია საქართველოს ბაზარზე ოპერირებს. ჩვენი გუნდი შედგება კვალიფიციური იურისტებისა და ბუღალტრებისაგან. ვახორციელებთ სერვისებს სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის სფეროში, აგრეთვე, უზრუნველვყოფთ საბუღალტრო მომსახურებას სრულად.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ორიენტირებულია კორპორატიულ სერვისებზე, რომლის ძირითადი მომხმარებელი ბიზნეს ორგანიზაციებია, რომელთა კაპიტალბრუნვა წელიწადში რამდენიმე მილიონს შეადგენს.

CityLawyer-ის მთავარი სერვისებია

  • საადვოკატო მომსახურება
  • კერძო მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი
  • საბუღალტრო მომსახურება