რამაზი ბერულავა

რამაზი

ადვოკატი

განათლება

1996-2001 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისიურიდიული ფაკულტეტი.

სპეციალობა - სამართალმცოდნეობა (მაგისტრი).

საკვალიფიკაციო გამოცდები

2003 წ. - პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა
2004 წ. სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საკვალიფიკაციო გამოცდა (საერთო სპეციალიზაციით)
2009 წ. - სააღსრულებო ბიუროს საკვალიფიკაციო გამოცდა

 

ტრეინინგები

2010 წ - ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციაში
სასამართლოს უნარ ჩვევები
მოწმე-ექსპერტი
2011 წ. - ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია საქართველოში (NORLAG), სპეციალიზირებული სემინარი: „ევროკონვენციის მე-5 მუხლი“
2011 წ. -  საერთაშორისო სამართალი, ევროსაბჭოს, გაეროსა და პეკინურ (ბაშვთა) კონვენციებში (Human Rights)
2012 წ. - განგრძნობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის თემაზე ტრეინინგი („საა“/ GBA)

 

პროფესიული (სამუშაო) გამოცდილება

2003-2005 წწ. - „დემოკრატიის სტრატეგიული განვითარების“ ადვოკატი
2004-2005 წწ. - „დემოკრატიის სტრატეგიული განვითარების“ საწარმოო ცენტრ „ექსპერ-ბიზნესის“ დირექტორი
2005-2006 წწ. - „ნაციონალური ინტეგრაციის ცენტრის“ დირექტორთა საბჭოს დირექტორი და ამავე ორგანიზაციის ადვოკატთა კოლეგიაში გაერთიანებული ადვოკატი
2006-2011 წწ. - შპს „კერძო მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის“ არბიტრი
2011 წლიდან,
იურიდიული კომპანია, შპს PAEL Georgia-ს დირექტორის მოდგილე და მუდმივმოქმედი კერძო არბიტრაჟის თავმჯდომარე, ასევე, ამავე კომპანიაში გაერთინაებული ადვოკატი
ფარმაცევტული კომპანია შპს „სალხინოს“ იურისტი

უცხო ენები - ინგლისური, რუსული.

კომპიუტერული პროგრამები - Microsoft Windows, Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint.