მარინე ქაჩიბაია

დირექტორი, მთავარი ბუღალტერი

Education

1997-2002 - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Law. Specialization in Law.
2004-2006 - Accounting of international standards courses, by specialty Accountant.

განათლება
1997-2002 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალიზაციით.

2004-2006 წწ. - ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შემსწავლელი კურსები. სპეციალობა - ბუღალტერი.

საკვალიფიკაციო გამოცდები
2001 წ. - საზოგადოება „სამყაროს“ კომპიუტერთან მუშაობის შემსწავლელი კურსი
2003 წ. - სამოსამართლო სწავლების ცენტრის მოსამართლის თანაშემწის კომპლექსური სასწავლო კურსი
2003 წ. - პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
2004 წ. - კავშირ „დემოკრატიის სტრატეგიული განვითარების ინსტიტუტის" საგანმანათლებლო ცენტრის „სხივის“ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები
ბუღალტერის სპეციალიზაციით,
2006 წ. - ი/მ ნ. ქუცურუას პრაქტიკული ბუღალტერიის საერთაშორისო სტანდარტების შემსწავლელი კურსი
2006-2007 წწ. - სსიპ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ საკვალიფიკაციო გამოცდა (საერთო სპეციალიზაციით)

პროფესიული გამოცდილება
2004 -2007 წწ. - იურიდიული ფირმა - კ.ს. „ქირია და პარტნიორებში“ გაერთიანებული ადვოკატი
2007-2008 წწ. - იურიდიული ფირმა - კ.ს. „ქირია და პარტნიორების" ბუღალტერი
2009-2011 წწ. - „რ.ს ბჰარგავა ფარმაცი ფრაივიტ ლიმითიდის“ თბილისის ფილიალის მთავარი ბუღალტერი
2013-2022 წწ. - იურიდიული და საბუღალტრო კომპანია - შპს PAEL Georgia-ს დირექტორი და ბუღალტერი, რაც თავის მხრივ, ასევე გულისხმობს მომსახურებას: წარმოების, ვაჭრობის, მშენებლობის, იმპორტის, ექსპორტის საკითხებში
2022 წლის დღემდე - იურიდიული და საბუღალტრო კომპანია - შპს „სითი ლოიეს“ დირექტორი და მთავარი ბუღალტერი

უცხო ენები - ინგლისური, რუსული.

კომპიუტერული პროგრამები - Microsoft Windows, Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint.