ინგა ქორიძე

PR მენეჯერი

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. მასობრივი კომუნიკაცია - დოქტორანტი

2002-2004 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მაგისტრი

სამუშაო გამოცდილება
2013 წლიდან დღემდე - მოწვეული ლექტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
სალექციო კურსი: „მედია და პოლიტიკური კომუნიკაცია“, „აკადემიური წერა“, „ჟურნალისტიკის ელემენტები“

2008 წლიდან დღემდე - რედაქტორი ციფრული მედიის ჯგუფში, საქართველოს პირველი არხი

ტრეინინგები/სერთიფიკატები
Tinart Academy • აკადემია თინარტი - გრაფიკული დიზაინი
AdAcademy - ციფრული მარკეტინგი
GCSD - სტრატეგიული კომუნიკაციები
თსუ-ის სადოქტორო პროგრამა „მასობრივ კომუნიკაცია“ - კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი - „აკადემიური წერა“

ნაშრომები, პუბლიკაციები
„ტელევიზორი პირველყოფილ მღვიმესა და ცივილიზებულ მსოფლიოში“
„ამბავი სიცოცხლედ არ ღირს“ - ჟურნალისტთა უსაფრთხოება საგანგებო და საომარი სიტუაციების დროს
„ინტერვიუს განვითარების ტენდენცია თანამედროვე ქართული პრესის მიხედვით“

პროექტები
„მწვანე ალტერნატივა“, გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია
„საინტერესო ადამიანები“ - ია ანთაძის პროექტი
„10+10“ - საქართველოს პირველი არხის, უკრაინისა და სომხეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლების ერთობლივი მუსიკალური პროექტი
ევროვიზიის სიმღერის კონკურსი

უცხო ენები - რუსული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამები - Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Project, Microsoft Office Excel, Adobe illustrator, Adobe Photoshop