გიორგი ონიანი

ადვოკატი

განათლება

2001-2007 წწ. - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი.
სამართალმცოდნე. სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი უმაღლესი პროფესიული მაგისტრთან გათანაბრებული.

ტრეინინგები, სერთიფიკატები

სსიპ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“, პროფესიული ტრეინინგები
ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, უნარ-ჩვევები ადვოკაებისათვის

სამუშაო გამოცდილება

2023 წლის 20 ივნისიდან დღემდე - იურიდიული კომპანია „სითი ლოიე“, ადვოკატი
2018-2020 წწ. - ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ქვემო ქართლის რეგიონში
2020-2021 წწ. - ადამიანის უფლებათა ცენტრში, თვითმმართველობის არჩევნების გრძელვადიანი დამკვირვებელი
2010-2015 წწ. - ადვოკატი, იურიდიული კომპანია სპს „ბახტაძე და პარტნიორები“
2016-2020 წწ. - სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახური“, მოწვეული საზოგადოებრივი ადვოკატი
2007-2009 წწ. - პედაგოგი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გოლთეთის საჯარო სკოლაში.

2007-2008 წწ. - სავალდებულო სამხედრო სამსახური

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული

კომპიუტერული პროგრამები: Microsoft Office Word, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Excel