ყველა სიახლე

მართე ბიზნესი City Lawyer გუნდთან – ერთად ვაქციოთ საქმე წარმატებად

იურიდიული და საბუღალტრო მომსახურების კომპანია CityLawyer დაფუძნდა 2022 წელს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ორიენტირებულია კორპორატიულ სერვისებზე, რომლის ძირითადი მომხმარებელი ბიზნეს ორგანიზაციებია.

City Lawyer-ის გამოცდილ გუნდთან ერთად, თქვენი ბიზნესის მართვა ეფექტური, წარმატება კი მარტივად და სწრაფად მისაღწევი იქნება. ჩვენი სერვისებია:

საგადასახადო

  • რისკების შეფასება
  • საკონსულტაციო მომსახურება
  • საგადასახადო დავებზე ადვოკატირება

აუთსორსინგი

  • ბუღალტრული აღრიცხვა
  • ყოველთვიური გადასახადების დაანგარიშება
  • ფინანსური ანალიზი და კონტროლი

ინვესტიციის მართვა და ზედამხედველობა

ჩვენი გუნდი შედგება კვალიფიციური იურისტებისა და ბუღალტრებისაგან. ვახორციელებთ სერვისებს სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის სფეროში, აგრეთვე, უზრუნველვყოფთ საბუღალტრო მომსახურებას სრულად.