გავრცელებული პანდემიის გათვალისწინებით, ვითვალისწინებთ, რა მთავრობის რეკომენდაციებს და დღეიდან გადავდივართ დისტანციური მომსახურების რეჟიმში. მიუხედავად აღნიშნულისა, იურიდიულ კომპანიასთან კომუნიკაცია შესაძლებელი არის ტელეფონის, Viber-ის,

WhatsApp-ის და / ან Messenger-ის მეშვეობით.

ჩვენ მაქსიმალურად შევძლებთ გადაუდებელ საქმეებზე რეაგირებას და არ დავუშვებთ კლიენტის ინტერესების ხელყოფას, მიუხედავად მსოფლიოში შექმნილი განსაკუთრებული ვითარებისა. ამავე დროს, ბოდიშს ვუხდით ჩვენს დამკვეთებს, ფორს-მაჟორულ ვითარებაში მუშაობით მიღებული დისკომფორტის გამო.