საახალწლო აქცია - 2016 !.... სრულიად საქართველოს და ქრისტიანულ სამყაროს ვულოცავთ დამდეგ შობა - ახალ წელს!..

დამდეგი ახალი წელი, ყოფილიყოს მშვიდობის, ერთობის, მეგობრობის და სოლიდარობის წელი...

2016 წელი, საქართველოსათვის 2016 ღირსშესანიშნავი დღის მქონე წლის სტატუსით შესულიყოს ისტორიაში!..

ძვირფასო თანამოქალაქენო, იურიდიული კომპანია - შ.პ.ს. "PAEL Georgia" დამდეგ შობა - ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, გთავაზობთ ახალ აქციას:

2016 წლის 01 ინავრიდან, ნებისმიერი პირი, რომელიც შეიძენს www.myadvocate.ge -ზე გამოქვეყნებულ უძრავ ქონებას, ჩვენი კომპანიიდან საჩუქრად მიიღებს იურიდიული მომსახურების ვაუჩერს.

შპს "PAEL Georgia"-ს იურიდიული მომსახურების ვაუჩერი არის, შპს "PAEL Georgia"-ს საგარანტიო ბარათი, რომელიც გაიცემა ბინის შეძენისათვის, მისივე გამყიდველზე ერთდროულად გადახდილ ყოველ 1000 (ათას) ლარზე - 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

დაინტერესებულ პირ(ებ)ს უფლება აქვს, ერთი ან რამდენიმე "საგარანტიო ბარათი" საადვოკატო / იურიდიული მომსახურების 50%-ის დასაფარავად გამოიყენოს შესაბამისი "საგარანტიო ბარათი"-ს გაცემის თარიღით განსაზღვრულ კალენდარულ წესლს.

100 ლარიანი საგარანტიო ბარათების შეგროვება და / ან მისი სხვა პირებისათვის გადაცემა დასაშვებია, ჩვენთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, მისი მფლობელის შეხედულების შესაბამისად.

თითოეულ ბარათზე ასახული ნომინალი ტოლია შესაბამისი ვაუჩერზე მითითებული თანხისა.