მ/წ-ს ივნისის თვის პირველ ნახევარში, სამთავრობო დონეზე მეტად აქტუალური იყო ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს გაუქმების საკითხზე მსჯელობა, რომელზეც ჩვენ პოზიცია არ გამოგვითქვამს სათანადო კველევების შედეგების მიღებამდე და ამჟამად ვაქვეყნებთ პროფესიონალურ

კვლევას, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაციის ანალიზსს, მასობრივი მედია საშაულებებით გამოთქმული განცხადებების ნაწილს და ჩვენს დასკვნებს.

იმის გათვალისწინებით, რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს არსებობის აუცილებლობის დასაბუთება მოითხოვს დიდ რესურს და მასალები მაშტაბურია, ჩვენ მკითხველს ვთავაზობთ ჩვენივე კვლევის შედეგებს, როგორც სრულად, ასევე დარგობრივი ინტერესის გათვალისწინებით...

დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ იხილოთ ბმულების მიხედვით:

მედია აქტივობა:

P.S.: ჩვენ გამოვთქვამთ მზადყოფნას, აქვე განვასაჯაროოთ ნებისმიერი კომპეტენტური მასალა, რომელიც დაკავშირებული იქნება განხილულ თემატიკასთან და მოგვაწვდის ნებისმიერი დაინტერესებული პირი. გარდა ამისა, გამოვთქვამთ მზადყოფნას მონაწილეობა მივიღოთ ნებისმიერ საჯარო დისკუსიაში, ნებისმიერი ფორმატით, თუ იგი მიძღვნილი იქნება ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის არსებობა - მოდიფიცირების თამისადმი. ასევე, ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ, ამავე თემაზე კვალიფიციურ კვლევებს და განვასაჯაროებთ ნებისმიერ შედეგს...