შ.პ.ს. "PAEL Georgia" გილოცავთ დამდეგ შობა – ახალ წელს!.. დაე, 2013 წელი ყოფილიყოს მშვიდობის, ერთობის, სიკეთისა და ბედნიერების მომტანი სრულიად საქართველოსათვის და თითოეული ადამიანისათვის... ჩვენ ამჟამად გთავაზობთ საახალწლო სიახლეებს. კერძოდ,

> ფიზიკური პირის დაკვეთის შემთხვევაში, იურიდიული (საადვოკატო) ორდერის მინიმალური ფასი, 2012 წლის 15 დეკემბრიდან 2013 წლის 31 იანვრის ჩათვლით განისაზღვრება 100 (ასი) ლარით (ნაცვლად შ.პ.ს. "PAEL Georgia"-ს მომსახურების ფასთა კრებულით გათვალისწინებული პირველი კატეგორიის 500 ლარიანი, მე-2 კატეგორიის 800 ლარიანი და მე-3 კატეგორიის 200 ლარიანი ოდენობისა). აღნიშნული ფასდაკლება ვრცელდება ყველა კატეგორიის სისხლის სამართლის საქმეებზე, მიუხედავად იმისა ადვოკატი მომსახურებას ახროციელებს ქ. თბილისში, თუ საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე.

> იურიდიული პირების მიერ სისხლის სამართლის საქმის წარმოების, ინდივიდუალურად დაკვეთის შემთხვევაში, საადვოკატო ორდერის მინიმალური ფასი, ასევე, 2012 წლის 15 დეკემბრიდან 2013 წლის 31 იანვრის ჩათვლით განისაზღვრება 200 (ორასი) ლარით;

> იურიდიული პირების მიერ, 2012 წლის 15 დეკემბრიდან 2013 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, შ.პ.ს. "PAEL Georgia"-სთან მინიმუმ 1 წლიანი ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში, ყოველთვიური გადასახადი განისაზღვრება 300-დან 500 ლარამდე, ბენეფიციარი ორგანიზაციის საქმიანობის მასშტაბების გათვალისწინებით...

დეტალური ინფორმაციის მიღების მიზნით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ელ-ფოსტით, ან ტელეფონზე...


პატივისცემით,
შ.პ.ს. "PAEL Georgia"-ს ადმინისტრაცია

 

 

.