შ.პ.ს. "PAEL Georgia" სრულიად საქართველოსა და მართლმადიდებლურ ქრისტიანულ ერს ულოცავს მარიამობის დღესასწაულს და აღნიშნულთან დაკავშირებით, ადგენს საადვოკატო მომსახურებისათვის ახალ ფასებს. კერძოდ, მ/წ-ს 18 – 31 აგვისტოს ჩათვლით, საქართველოს

მოქალაქე ფიზიკური პირის დაკვეთის შემთხვევაში, იურიდიული (საადვოკატო) ორდერის მინიმალური ფასი, განისაზღვრება 100 (ასი) ლარით, ნაცვლად შ.პ.ს. "PAEL Georgia"-ს მომსახურების ფასთა კრებულით გათვალისწინებული პირველი კატეგორიის 500 ლარიანი, მე-2 კატეგორიის 800 ლარიანი და მე-3 კატეგორიის 200 ლარიანი ოდენობისა.

შ.პ.ს. "PAEL Georgia"-ს დირექტორის 17.08.2012წ-ს №12-2/14 ბრძანებით განსაზღვრული ფასდაკლება ვრცელდება ყველა კატეგორიის სისხლის სამართლის საქმეებზე, მიუხედავად იმისა ადვოკატი მომსახურებას ახროციელებს ქ. თბილისში, თუ საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე.

საადვოკატო დაცვის ორდერის სტანდარტული ფასები, რომელიც დადგენილია აქციის ფარგლებში გათვალისწინებული სპეციალური ფასების გარეშე, შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: www.myadvocate.ge

გფარავდეთ წმინდანთა მადლი!.. ამინ!..

 

პატივისცემით,
შ.პ.ს. "PAEL Georgia"-ს ადმინისტრაცია

 

 

.