საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში, ჩვენ სტუდენტებს ვთავაზობთ მნიშვნელოვან ფასდაკლებებს იურიდიული მომსახურების ყველა დარგში. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში საქართველოში აკრედიტებული ყველა

უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტს, რომელიც წარმოადგენს სტუდენტურ ID ბარათს, ჩვენ ვთავაზობთ მომსახურებას, შემდეგი ფასდაკლებით:

  • სრული იურიდიული (საადვოკატო) მომსახურება – 20 %-იანი ფასდაკლებით;
  • ადვოკატის სტაჟირება – 20 %-იანი ფასდაკლებით;
  • პრაქტიკული კურსის გავლა უმაღლესი სასწავლებლის მე–4 კურსის სტუდენტებისათვის – 10 %-იანი ფასდაკლებით.

ამ შეღავათების გათვალისწინებით, სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა, მიიღოს:

  • სრულფასოვანი / კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება – 160 ლარიდან;
  • ერთჯერადი იურიდიული მომსახურება – 24 ლარად;
  • სტაჟირება (საადვოკატო საქმის დაუფლებით დაინტერესებული პირებისათვის) – 56 ლარად;
  • პრაქტიკული კურსის გავლა უმაღლესი სასწავლებლის მე–4 კურსის სტუდენტებისათვის – 40 ლარად.

 

 

.