გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურების შეკვეთას ონლაინ რეჟიმში...

იურიდიული მომსახურების ონლაინ შეკვეთისათვის - გაიარეთ ონლაინ კონსულტაცია
და მიიღეთ კონსულტაციის კოდი...

თუ ვერ შეძელით ონლაინ კონსულტაციის გავლა, დარეკეთ: (+995-97) 222-801.

თუ თქვენ უკვე გაიარეთ ონლაინ კონსულტაცია და გსურთ გავაგრძელოთ, მომსახურების დაკვეთის პროცესი, გთხოვთ სასურველი მომსახურების სფეროს მიხედვით გაეცნოთ ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებს და თანხმობის შემთხვევაში, შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა:

მომსახურების ელექტრონული დაკვეთის ბარათი
 1. დამკვეთი (სახელი, გვარი, ან დასახელება):
  (სახელი, გვარი, ან დასახელება):
 2. დამკვეთთან საკონტაქტო მისამართი:
  დამკვეთთან საკონტაქტო მისამართი:
 3. დამკვეთის პირადი (საიდენტ.) N
  დამკვეთის პირადი (საიდენტიფკაციო ნომერი)
 4. დამკვეთის ელ-ფოსტა:
  დამკვეთის ელ-ფოსტა
 5. საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი:
  საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი
 6. კონსულტაციის კოდი:
  კონსულტაციის კოდი:
 7. დასაცავი პირი:
  დასაცავი პირი:
 8. პროცესის მწარმოებელი ორგანო:
  პროცესის მწარმოებელი ორგანო
 9.   


P.S.-1: პასუხს მიიღებთ, თქვენს მიერ მითითებულ ელ-ფოსტაზე...

თუ თქვენს მიერ მიღებული პასუხი აღმოჩნდა დადებითი, საბანკო ანგარიშების
(რეკვიზიტების) მისაღებად, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ვალიუტა:
>>> GEL > > USD > > EUR

P.S.-2: თანხის დანიშნულების გრაფაში, გთხოვთ მიუთითოთ კონსულტაციის კოდი, ან ინვოისის ნომერი ...

 

P.S.-3: იურიდიული მომსახურების გადასახადის გადახდა შესაძლებელია ასევე,
P.S.-3: 0%-იანი  შიდა  განვადებით!..
დაწვრილებით, იხ. აქ...


ასევე, ერთჯერადი მომსახურების სახით გთავაზობთ
ონლაინ რეჟიმში: